Welkom bij Rebel Wines! Ben je ouder dan 18 jaar?

Vlees van Wild van Wild

Wild van Wild gebruikt alleen maar geschoten wild. Dat garandeert dat de dieren die ze gebruiken voor de producten, het leven hebben gehad dat ze al duizenden jaren hebben. Het vlees heeft dan ook 0,0 CO2 footprint tot aan de oogst (de jacht). Er is nooit een milieubelastende voederfabriek aan te pas gekomen, extra water voor gebruikt en geen van de dieren is ooit in aanraking met antibioticum of een ander medicijn geweest.

Lees meer